สุขภาพ

นายกรัฐมนตรี เตือนประชาชนระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก คล้ายป่วยด้วยโควิด-19 แนะสังเกตอาการ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ตรวจ ATK เพื่อความปลอดภัย ขณะที่วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 2,836 ราย