เกษตร

นายกฯ ตรวจเยี่ยมการบริหารงานกล้วยไข่แปลงใหญ่ ต.ท่าพุทรา จ.กำแพงเพชร ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล