พลังงาน

SYS-กฟภ. ลงนามในสัญญาเพื่อบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ Floating Solar  ภายใต้แนวคิด “พลิกผืนน้ำ สู่พลังงานสะอาด ลดโลกร้อน” ตอกย้ำผู้ผลิต เหล็กไทย หัวใจกรีน