พาณิชย์

สำเร็จราบรื่น ! “จุรินทร์” ประชุมร่วม รมต.การค้า UK ที่ลอนดอน ผลักดันความร่วมมือ 6 ด้าน ทั้งการค้า การลงทุน การเงิน เกษตร อาหาร-เครื่องดื่ม และดิจิทัล ตั้งทีมเจ้าหน้าที่ทำแผนปฏิบัติการสานต่อทันที หวังทะลุเป้า 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐเร็วที่สุด

“จุรินทร์” เคาะ ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน ! “พาณิชย์” ผ่อนปรนมาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 เดือน หลังที่ประชุมร่วม 5 ฝ่ายเสนอบอร์ด “แก้ปัญหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ขาดแคลน”